Ik ben beschikbaar voor het geven van colleges, lessen, workshops en trainingen in geheel Europa.

I am available to provide training and teaching throughout Europe.

Voorbeelden van de trainingen / Examples of training