Introduction

Zegen de stad, begin met de kassière

By |maart 12th, 2021|Introduction|0 Comments

Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven, maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijkgemaakt. (Spreuken 11: 11)

In dit vers worden twee soorten mensen met elkaar vergeleken en dan vooral hun invloed op de samenleving, de stad in dit geval.  De mens is geschapen als een sociaal […]

Een zachte tong geneest harde harten

Met geduld wordt een leider overgehaald, en een zachte tong kan beenderen breken. Spreuken 25:15 HSV

In dit vers wordt duidelijk dat onze tong, één van de zachtste menselijke organen, één van de hardste organen kan breken,  verbrijzelen zelfs. 

Er is sprake van een leider. Er wordt verder niets over hem verteld. Is hij een […]

De geur van vriendschap

Olie en reukwerk verblijden het hart, zo is de genegenheid van iemands vriend, vanwege de hartelijke raad. (Spreuken 27:9)

Dit vers onderstreept de waarde van vriendschap. Goede vrienden zijn schaars en kostbaar. Net zo kostbaar als heerlijke geurende zalfolie of een dure parfum. Ieder mens heeft vrienden nodig. Vrienden zijn mensen met wie je je […]

Vertrouw je leven toe aan Gods inzicht

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3: 5,6 (NBV)

We worden in deze woorden aangespoord te vertrouwen  op God en niet te steunen op eigen inzicht. ‘Vertrouwen op’ en ‘steunen’ zijn synoniemen. […]

Goeddoen is genezend

Een barmhartig man is goed voor zichzelf, maar een meedogenloos iemand bezorgt zichzelf verdriet (Spreuken 11: 17, Willibrord vertaling)

 In dit vers worden twee soorten mensen en de consequenties van hun levensinstelling met elkaar vergeleken. Het gaat om een goed en barmhartig persoon tegenover een onbarmhartig, meedogenloos, hartvochtig en wreed persoon.

Er wordt niet gezegd […]

A profile of Islam in Europe does not exist

By |januari 7th, 2020|Introduction|0 Comments

Often I’m asked
to speak on the topic of Islam in Europe and
how the church should deal with the presence of millions of Muslims on their
doorstep.

One of the
first things we have to understand is that there is no such thing as Islam in Europe. Of course, Islam is a
religion that is practiced by many […]

My answer to Eurabia: a popular conspiracy theory

By |december 7th, 2019|Introduction|0 Comments

Next month I
hope to speak at a conference in Norway. The organizers have asked
me to speak on the subject of fear of Islam/Muslims among Christians in Europe. Fear of Islam and Muslims is a topic that is close
to my heart, because I believe it is one of the main reasons why Christians do
not share […]

Seeing with our inner eye

By |november 7th, 2019|Introduction|0 Comments

In book The New
Religious Intolerance -overcoming the politics of fear in an anxious age, the
author Martha C. Nussbaum argues that in Europe
we are living in a time of anxiety, ugly fears and suspicions of the majority
people towards the Muslim minorities.

As examples of this new religious intolerance she
points to the banning of the Muslim […]