Introduction

Pentecost: A Reorientation of Our Desire for Taqwa and Torah

Soon Christians will celebrate Pentecost, which commemorates the outpouring of the Holy Spirit. For many Christians this is one of the most important feasts. I would like to try to explain the meaning of this festival to my Jewish and Muslim friends and try to build a bridge to their beliefs.

Muslims have recently completed […]

Pinksteren: herorientatie van ons verlangen naar taqwa en Thora

Binnenkort vieren christenen het Pinksterfeest, waarbij stilgestaan wordt bij de uitstortingvan de Heilige Geest. Voor veel christenen is dit wel één van de belangrijkste feesten. Ik wilgraag proberen om de betekenis van dit feest uit te leggen voor mijn Joodse en moslimsevrienden en proberen een brug te slaan naar hun geloofsovertuigingen.Moslims hebben nog niet […]

A desire to be close to God

By |maart 31st, 2022|Introduction|0 Comments

Thoughts on Easter and Ramadan

On April 17, many Christians celebrate Easter. For many this is the most important Christian feast. During Easter we celebrate that Jesus rose from the dead, and with it the opened the way to eternal life. This is a life in the presence of Almighty God. Many Christians prepare […]

Arguing is like a leaking tap that drives our spouse away

By |maart 11th, 2022|Introduction|0 Comments

The sound of a leaking roof or a dripping tap can be very annoying. It can irritate you and get on your nerves. It can prevent you from concentrating on your work or it can keep you awake during the night. Grrrr….. You want to fix it as soon as possible or at least […]

Je vijand als een vriend behandelen

Hoe ga je om met onrecht in je leven, of beter gezegd: hoe ga je om met mensen die jou onrecht aan doen? Mensen die je onheus bejegenen, die kwaad van je spreken en je bij anderen in een kwaad daglicht stellen? Mensen die je integriteit in twijfel trekken, en je motieven onzuiver noemen? […]

Onderschat nooit de invloed van een vrouw op haar man

Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. (Spreuken 12:4)

In een cultuur waar eer en schaamte belangrijke waarden zijn, zoals dat was in het Midden-Oosten ten tijde van Salomo, en nog zo is in veel culturen in onze tijd, is […]

Zegen de stad, begin met de kassière

By |maart 12th, 2021|Introduction|0 Comments

Door de zegen van de oprechten wordt een stad verheven, maar door de mond van goddelozen wordt ze met de grond gelijkgemaakt. (Spreuken 11: 11)

In dit vers worden twee soorten mensen met elkaar vergeleken en dan vooral hun invloed op de samenleving, de stad in dit geval.  De mens is geschapen als een sociaal […]

Een zachte tong geneest harde harten

Met geduld wordt een leider overgehaald, en een zachte tong kan beenderen breken. Spreuken 25:15 HSV

In dit vers wordt duidelijk dat onze tong, één van de zachtste menselijke organen, één van de hardste organen kan breken,  verbrijzelen zelfs. 

Er is sprake van een leider. Er wordt verder niets over hem verteld. Is hij een […]

De geur van vriendschap

Olie en reukwerk verblijden het hart, zo is de genegenheid van iemands vriend, vanwege de hartelijke raad. (Spreuken 27:9)

Dit vers onderstreept de waarde van vriendschap. Goede vrienden zijn schaars en kostbaar. Net zo kostbaar als heerlijke geurende zalfolie of een dure parfum. Ieder mens heeft vrienden nodig. Vrienden zijn mensen met wie je je […]

Vertrouw je leven toe aan Gods inzicht

Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Spreuken 3: 5,6 (NBV)

We worden in deze woorden aangespoord te vertrouwen  op God en niet te steunen op eigen inzicht. ‘Vertrouwen op’ en ‘steunen’ zijn synoniemen. […]