Ik heb door het intensief bezig zijn met deze brief gemerkt hoe actueel de woorden van Petrus zijn voor de christen en de kerk van de 21e eeuw. Ook wíj zijn immers ten diepste vreemdelingen en bijwoners op aarde. Ook wíj zijn, zeker in Europa, een minderheid. Ook heden ten dage hebben christenen te maken met allerlei soorten verzoekingen en problemen. Ook wíj dienen herinnerd te worden aan onze hemelse roeping om te voorkomen dat we opgaan in het hier en nu. Ook wíj zijn mensen van hoop, die geroepen zijn om goed te doen in deze wereld, die niet ons thuis is.

Klik hier om het boek te bestellen