Blog

Pentecost: A Reorientation of Our Desire for Taqwa and Torah

By |mei 30th, 2022

Soon Christians will celebrate Pentecost, which commemorates the outpouring of the Holy Spirit. For many Christians this is one of the most important feasts. I would like to try to explain the meaning of this festival to my Jewish and Muslim friends and try to build a bridge to their beliefs.

Muslims have recently completed […]

Pinksteren: herorientatie van ons verlangen naar taqwa en Thora

By |mei 30th, 2022

Binnenkort vieren christenen het Pinksterfeest, waarbij stilgestaan wordt bij de uitstortingvan de Heilige Geest. Voor veel christenen is dit wel één van de belangrijkste feesten. Ik wilgraag proberen om de betekenis van dit feest uit te leggen voor mijn Joodse en moslimsevrienden en proberen een brug te slaan naar hun geloofsovertuigingen.Moslims hebben nog niet […]

A desire to be close to God

By |maart 31st, 2022

Thoughts on Easter and Ramadan

On April 17, many Christians celebrate Easter. For many this is the most important Christian feast. During Easter we celebrate that Jesus rose from the dead, and with it the opened the way to eternal life. This is a life in the presence of Almighty God. Many Christians prepare […]

Verlangen om dicht bij God te zijn

By |maart 30th, 2022

Gedachten bij Pasen en Ramadan

Op 17 april a.s. vieren veel christenen het Paasfeest. Voor velen is dit het belangrijkste christelijke feest. Tijdens Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan, en daarmee de weg geopend heeft voor een eeuwig leven. Een leven in de nabijheid van de Almachtige God. Veel christenen bereiden […]

Arguing is like a leaking tap that drives our spouse away

By |maart 11th, 2022

The sound of a leaking roof or a dripping tap can be very annoying. It can irritate you and get on your nerves. It can prevent you from concentrating on your work or it can keep you awake during the night. Grrrr….. You want to fix it as soon as possible or at least […]

Roddelen gaat er in als zoete koek

By |maart 4th, 2022

De woorden van de lasteraar zijn als lekkernijen; zij glijden immers af naar de schuilhoeken van het hart. (Spreuken 18:8)

Roddelen is een manier van communiceren die je in elke cultuur vindt. Ieder mens maakt er zich in meer of mindere mate schuldig aan. Ik betrap er mezelf geregeld op dat ik roddel.  Jij toch […]

Het hart van de koning is een irrigatiekanaal in de hand van God

By |februari 25th, 2022

Het hart van de koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt. (Spreuken 21: 1)

Enkele dagen geleden heeft de Russische president Poetin besloten om buurland Ukraine in te vallen. De wereld kijkt verbijsterd en vol afgrijzen toe. Uiteraard gaan onze gedachten en gebeden uit […]

Wees geen bemoeizuchtige vredestichter

By |juni 4th, 2021

Wie zich met een ruzie bemoeit die hem niets aangaat, is als iemand die een voorbijlopende hond bij de oren vastpakt. (Spreuken 26:17)

In deze oneliner wordt op een hele duidelijke manier uitgelegd dat het niet verstandig is, ja, zelfs gevaarlijk kan zijn om zich met andermans ruzie te bemoeien.  

De hond waar hier over […]

Je vijand als een vriend behandelen

By |mei 29th, 2021

Hoe ga je om met onrecht in je leven, of beter gezegd: hoe ga je om met mensen die jou onrecht aan doen? Mensen die je onheus bejegenen, die kwaad van je spreken en je bij anderen in een kwaad daglicht stellen? Mensen die je integriteit in twijfel trekken, en je motieven onzuiver noemen? […]

Onderschat nooit de invloed van een vrouw op haar man

By |mei 7th, 2021

Een deugdelijke vrouw is de kroon van haar man, maar zij die hem beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. (Spreuken 12:4)

In een cultuur waar eer en schaamte belangrijke waarden zijn, zoals dat was in het Midden-Oosten ten tijde van Salomo, en nog zo is in veel culturen in onze tijd, is […]