Read, learn and live. This is how one could summarize my life. It shows in my love for reading and for writing books and articles that order can read. I want to continue to learn and studying is an integral part of my life. I don’t want that this reading and studying stays within the study room. It is my desire that it helps me grow as human being, husband, father and grandfather, writer, teacher, preacher and above all, as follower of Jesus Christ. Please browse this website, to learn more about how I put this into practice. Most information is in English, some (also) in Dutch.

Leren, lezen en leven. Eigenlijk is dat hoe je mijn leven kunt samenvatten. Het komt tot uiting in mijn liefde voor lezen, het schrijven van boeken en artikelen die anderen kunnen lezen. Ik wil blijven leren en studie maakt een vast onderdeel uit van mijn leven. Toch wil ik niet dat lezen en leren beperkt blijven tot de studeerkamer, maar onderdeel uitmaken van mijn dagelijks leven en mij doen groeien als mens, als echtgenoot, vader, opa, als auteur, als leraar en spreker, en bovenal als volgeling van Jezus. Kijk gerust rond op deze website, om meer te ontdekken hoe ik dit concreet gestalte geef. Veel is in het Engels, maar hier en daar is ook Nederlands.